อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้ำข้าราชการท้องถิ่นต้องเป็นกลางทางการเมือง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้ำ ผู้บริหาร-ขรก.ท้องถิ่นต้องเป็นกลางทางการเมือง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13 พ.ค.- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึง กรณีการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่ โดยอาจมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้อง ว่า ข้าราชการโดยเฉพาะผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งต้องมีความเป็นกลาง และการจะชื่นชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติของแต่ละคน แต่ผู้บริหารต้องไม่ใช้ตำแหน่งไปหาเสียง และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ขออย่ากังวล เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอกำกับดูแลอยู่

ส่วนกรณีนักการเมืองลงพื้นที่บริการประชาชน โดยอ้างว่าหน่วยงานภาครัฐบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง เช่น การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และการพ่นยากันยุงนั้น นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักการเมืองไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วย

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมการไว้หลายอย่าง เช่น การจัดองค์กรภายในกรม ให้มีกองการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นการภายใน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องเริ่มให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเลือกตัง หรือ กกต. มาช่วยให้ความรู้แก่ผู้ที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนนี้ ซึ่งต้องเริ่มดำเนินการไว้ก่อน เพราะท้องถิ่นมีบุคคลาการจำนวนมาก โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะหมดวาระพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 7,852 แห่ง และจะเป็นรักษาการต่อทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ ซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว.

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.