ความแตกต่างของเมตาโบลิซึม

นักวิจัยสรุปได้ว่าในขณะที่ไม่สามารถระบุได้ในระหว่างตั้งครรภ์หากเด็กจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ASD เมื่ออายุ 3 ปีพบว่าความแตกต่างของเมตาโบลิซึมในพลาสมาบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเป็นญาติ เด็กที่มีอาการ ASD นี่เป็นผลที่น่าตื่นเต้นเพราะพวกเขาชี้ชัดถึงความแตกต่างในกระบวนการเผาผลาญอาหารบางอย่างที่อาจมีบทบาทในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีบุตร

ที่มีอาการ ASD นอกเหนือจากผู้เขียนนำ Juergen Hahn จาก Rensselaer และ Jill James จาก UAMS งานนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมมือจาก Rensselaer มหาวิทยาลัยอาร์คันซอเพื่อการแพทย์และสถาบัน MIND ที่ UC Davis งานวิจัยชิ้นใหม่นี้มีการศึกษาค้นคว้าที่เผยแพร่เมื่อปีพ. ศ. 2560 ซึ่งพัฒนาอัลกอริทึมขึ้นอยู่กับระดับของสารที่พบในตัวอย่างเลือดที่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าเด็กที่อยู่ในสเปกตรัมออทิสติกหรือไม่ การศึกษาติดตามผลในฤดูใบไม้ผลินี้มีแนวโน้มสูงมากในการประเมินว่าเด็กที่อยู่ในสเปกตรัมออทิสติกหรือไม่ ผลลัพธ์เหล่านี้มีศักยภาพในการวินิจฉัยโรค ASD ในช่วงก่อนหน้านี้และกำลังพยายามที่จะพัฒนาการทดสอบที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยพิจารณาจากผลการวิจัยเหล่านี้