ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคพาร์คินสัน

การกลายพันธุ์ในยีน LRRK2 ได้รับการเชื่อมโยงกับประมาณสามเปอร์เซ็นต์ของโรคพาร์คินสัน นักวิจัยพบหลักฐานว่ากิจกรรมของโปรตีน LRRK2 อาจได้รับผลกระทบในผู้ป่วยโรคพาร์คินสันหลายคนแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยีน ผู้อำนวยการโครงการของ NINDS กล่าวว่า “นี่เป็นการค้นพบที่โดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นว่า LRRK2 ปกติจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาโรคพาร์คินสันได้อย่างไร

การศึกษานี้ยังระบุว่า LRRK2 เป็นโปรตีนที่สำคัญในกระบวนการทางระบบประสาทที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ กว่า 10 ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้เชื่อมโยงการกลายพันธุ์ของยีน LRRK2 เข้ากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคพาร์คินสัน การกลายพันธุ์เหล่านี้ก่อให้เกิดโปรตีน LRRK2 ที่ทำงานผิดปกติและมีฤทธิ์มากกว่าปกติ แม้จะมีความสำคัญในโรคพาร์คินสันก็ตาม แต่โปรตีน LRRK2 ในเซลประสาทส่วนมากก็ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องยาก ในการศึกษาในปัจจุบันผู้เขียนได้พัฒนาวิธีใหม่สำหรับการสังเกตเซลล์ LRRK2 ที่ทำให้พวกเขาเรืองแสงเรืองแสง